Gagamba

Poetry by | September 16, 2012

Nagising ang puyat na gamo-gamo
Mula sa sandaling idlip
Giniginaw sa hangin ng umaga

Nakikita niya ang ninanais
Sa ilalim ng kumot
Na hinabi ng gagamba

…hahalikan siya ng manghahabi
At hindi na siya magigising


Si Karlo Antonio G. David ay 2012 gradweyt ng AB Literature mula sa Ateneo de Davao University. Nakapagdalo na siya sa Bacolod at Dumaguete writers workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.