Musika II

Poetry by | February 26, 2012

Ilalom sa landong sa dakong kahoy,
kauban ang karaang gitara,
niingkod ako og niplastar
aron musika sugdan na.

hinay nga naglupad
mga lami nga tono,
nga mudakop sa mga dalunggan
sa kung kinsang makadungog.

Ako lawom nga miginhawa
ug sa pagkanta misugod,
musika og tingog ko nagsayaw
maanindot nga sonata misunod.

Nikanta ako og nikanta
musika sa ako mikatawa,
bisan ako sa tono wala na
malipayon gihapon akong nakigbayle kaniya.


Macky Marquez is a a third year student of University of Southeastern Philippines, taking AB Literature. He was a fellow of Davao Writers Workshop 2011.

One thought on “Musika II”

  1. I was really surprised it was published this way. Three poems of mine in an issue. Credits to Sir Domz. Thank you 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.