Facebook Account

Poetry by | April 17, 2011

Profile Pic:     Ipapaskil
     Mukhang nagkukubli ng (p)angil

Status:     Iniuulat
     Kahungkagan ng diwa’t ulirat

Wall:     Ipinapaalam
     Bawat hakbang ng pagmamanman

Albums:     Inilalahad
     Katauhang nanghahagilap ng galak

Friends:     Isinasalansan
     Mga ngalang walang namagitan

Links:     Iniuugnay
     Sariling buhay sa mga patay

Message:     Umiinog ang buhay sa integrasyon
     Hindi sa mekanisasyon.


Edgar Bacong is author of “Habagat at Niyebe”, published by Mindanews and Tuluyang Pinoy Zurich in 2004.

2 thoughts on “Facebook Account”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.