Bersikulo sa Sugilanon

Poetry by | February 14, 2010

Ang nahigugma
   Sa kamingaw mangita man
   Mga paagi aron makit-an ka
   Apan ikaw nanghugas na
   Gipapha sa makapila
   Ang kagahapon ta
         Gi-pas-an ko ang imong anino
         Nagsalig ko na sa anino man lang
         Dili ug dili gayud ikaw hikalimtan
Apan ikaw
   Daling nakalimot
   nilakaw ka
   nipalayo
Maayo pa ang mananap
         mahibalo pang mulingi
         Mutilap
         Mubakho
Apan ikaw
   Hingpit ang pagkalimot

   Ingon nila
      Kadali ra sa pagkalimot
      Ipaagi daw sa kaon
      Ipaagi daw sa mga kanta
      Ipaagi sa walay hunong na katawa
      Ipaagi sa walay hunong na luha

   Ingon nila
      Kalimtan ka
      Magasadya ako
      Kay ikaw nawala na
      Kay ikaw nipalayo na
Apan
   Unsaon ang paghikalimot?
   Unsaon man uy?
   Dili sayon
   Dili lalim
            Intawon, kaluy-i ko!
   
Ay! Kalisod ba!

—-
Atty. Riza Racho is Associate Director for Research at ADDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.