Sa Baybay

Poetry by | July 19, 2009

Ang hangin sa dagat mihuyop
— Simhuta

Sama sa usa ka talagsaung higayun sa kalipay
Nga limpyo
Ug presko

Kauban sa bata nga migunit sa imo’ng tudlo
nga sama sa angkla

Sa pagpangita sa lantawun sa halapad nga baybay
Hain mosawup ug mutungha ang kangitngit ug kahayag
sa hunahuna taliwala sa pagdamgo

Sagradong gutlo sa mata
Busa namnama kining milagro

Milagro sa pagbati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.