Tuno

Poetry by | July 19, 2009

Nilingkod , nibilangkad
Gipatung-an ang ulo sa kaguran
Gikablot ang gipikas nga lubi
Ibabaw sa lababo-
Ang unod puti, gahi

Gikulob ang lubi,
Gihinay- hinay ug kagod
sa gikapoy nga mga kamot
gikudkod,
gikudkod,
gikudkod ug samot
hantud mitulo ang singot
sa iyahang dughan
paadto sa iyahang uranay

Busa nag padayon gihapon ug kagod
Hinay
hinay
Paspas
Ug Hinay napud
ug usab

nahurot na ang mga lubi ug kagod
iya na kining gipuga
hantud ninggawas ang mga duga

gikutawkutaw
ang gata

ug hinay hinay nga gihiso
sa iyahang buhok

mitulo ini nga murag singot-
paadto sa iyahang dughan
ngadto sa iyahang gipatung-an
nga ulo sa kaguran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.