Tambag sa Maya

Poetry by | May 2, 2009

maya
Ang pag-inusara dili aso nga makapahilak nga way lugar;
timan-i nga dili kini makumkom ug usahay di mahikit-an –
sama sa mga laraw ta nga di pirmi matuman…

Busa, ayaw ra tan-aw sa liki sa pwertahan kung adunay
migimaw nga kahayag gikan niini; buhia dayon ang suga
ug pahayagi imong matang nagalurat sa madugay.

Ang imong lawak dili hawla sa mayang bungol…

Hala sige, pasiliba ang bulan ug tuguti kini nga ilupad ka
didto’s taas pa’s atop; didto sa panganod; sa taas pa –
aron di ka na mahadlok muabli sa imong mga pako.

—-
Si Rory Ian Bualan natawo sa Davao Oriental ug nagatrabaho sa Davao City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.