Kon Mahibalik pa Ako sa Pagkabata

Poetry by | September 23, 2007

Kon ipatuyok pagbalik ang taknaan sa kinabuhi
Ang katigulangon mosugod sa laing pagkabata
Sagopon ko na gayod nangataligam-ang mga hiyas.

Unya ampingan ko ang kahimsog sa panglawas
Magtungha nga madupoton aron silid makab-ot
Himoong dugokan sa haruhayng pagpakabuhi.

Kon kining kahimungawong midan-ag pa kaniadto
Sayo unta kong nakat-on sa bili sa buhat ug pagdaginot
Wala gyod ing mailiw sa pagpatighulog sa kahaponon.

Apan ngano bang naulahi kining kabasolanan
Wala unta ko magpasagad sa mga bisyo–
Sigarilyo, alak, hugoyhugoy sa kahilayan.

Sanglit tawo di na man gyod mahibalik sa pagkabata
Sa mga bag-ong subol sa henerasyon ko na lang ipasilsil
Ang leksiyon sa akong mga pagpasagad ug kasaypanan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.