Kalingkawasan, Katitikan, Katilingban: Ang lamdaman sa akong dagang

Nonfiction by | March 20, 2011

PASIUNA
Sa nagpurol pa ko, gimatuto kos akong mga ginikanan sa pagpangayog katahoran kang bisan kinsa nga akong ikahibalag sa dalan. Busa sugo sa maayong pamatasan, Maayong palis kanatong tanan.

Sa matag tapok-tapok, anaa gayod ang hudyaka. Ug mas lanog ang dahunog sa hudyaka kon mga alagad na sa arte ang magkatapok. Bililhon ang matag gutlo sa kalibotan sa mga alagad sa arte. Panagsa ra ang bakante. Kanunay silang nagpulaw sa pagsulat og balak, sugilanon, nobela. Busa kon sila na ang magkatapok, wa gyoy pugong-pugong. Ug salamat sa komite nga gitahasan niini nga panagtapok sa ilang pagdapit kanako isip delegado ning maong Taboan.

Karong hapona, akong ipaambit kaninyo ang akong kasinatian samtang nagsubay sa dalan sa akong dagang.

Continue reading Kalingkawasan, Katitikan, Katilingban: Ang lamdaman sa akong dagang

Ug Mingiob ang Kalibotan

Fiction by | October 25, 2009

The Communist Party of the Philippines, together with the entire Philippine revolutionary movement, condemns in the strongest terms possible the brutal and ruthless killing of Bishop Alberto Ramento, chairperson of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) Supreme Council of Bishops, human rights stalwart, critic of social injustice and fighter for people’s interests. Bishop Ramento, who was found dead with several stab wounds inside his parish church in Tarlac City before dawn Tuesday, was brutally and heineously murdered. We hold the Arroyo regime responsible for Bishop Ramento’s murder. From: http://qc.indymedia.org/news/2006/10/8808.php

NAABTAN ko siyang way kibo sulod sa iyang opisina. Daw may lawom nga gihunahuna. Sa akong tan-aw, may dako siyang suliran. Ang iyang panan-aw didto nahipunting sa bentana…milapos sa jalousie, daw nagsud-ong sa usa ka halayong esena. Ingon na gayod siya niining ulahing mga adlaw. Way kadasig.

“Nia na ang juice ug sandwich, Monsinyor. Snack time na.” Gitandog ko ang iyang pagkasangit sa kahilom.

Gibuhian nya ang tugot sa iyang paghinuktok ug mitan-aw siya kanako. Sa lulot niyang mga mata, nakita ko ang duha ka lusok nga luha nga inanayng midagayday sa iyang kaapingan. Sa akong nakita, natantiya ko nga usa gayod ka bug-at nga butang ang nakapahasol sa agalon kong Obispo. Mangahas unta ko sa pagpakisayod kon unsa kining butanga apan nadat-ogan ako sa dakong kaikog.

Continue reading Ug Mingiob ang Kalibotan