War as a Human Product: Wars, Conflicts and The Writers’ Imagination

Nonfiction by | October 23, 2016

(Paper read during the Annual Congress of the Philippine Center for International PEN, December 3-4, 2013, De La Salle University, Manila)

Introduction

Former British Prime Minister Neville Chamberlain said that “In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all are losers.” This statement is a gospel truth when we talk about wars and conflicts.

It is a fact that human existence, or human history, has been replete with wars and conflicts. In the Bible, we can read stories about wars and conflicts. In History books, we can likewise read stories about war and conflicts, which lead me to believe that as long as man is man, there will always be wars and conflicts. There are small wars and conflicts as there are also big wars and conflicts. And no matter how small or big it is, it is always disturbing. Along the way, there is always a collateral damage—innocent people including children, die as result thereof. These flaring conflicts and wars also create economic hardships, dire refugee problems, and a sustain sense of despair.

Continue reading War as a Human Product: Wars, Conflicts and The Writers’ Imagination

Si Dodo ug ang talisawop nga adlaw

Fiction by | January 3, 2016

Nagkadungsingot si Dodo sa iyang pagbinugha sa kahoy aron gamitong sugnod. Dinhi man god sa Bario Obrero, halos tanang tawo naggamit sa kahoy sa pagluto sa ilang inadlawng pagkaon. Pipila lamang ang nakagamit sa gasul. Kadto ra gayong tubigtubigan sa katilingban …kadtong nagtrabaho sa goberno ug ang mga asendiro sa tubo.

Kaniadtong Marso, natapos ni Dodo ang edukasyong sekondarya didto sa Bais National High School. Ug kay bakasyon naman, maoy iyang kalingawan ang pagbughag kahoy. Anak siya sa usa sa mga tapasiro sa asendiro og tubo sa Bais.

Gibati siyag kakapoy. Busa miundang una siya sa pagbugha aron trapohan sa labakara ang singot nga midagayday sa iyang tampihak. Apan sa kalit lang, dihay misangpit sa iyang ngalan gikan sa iyang likorang bahin.

Milingi siya ug maoy iyang nakita si Junjun, iyang silingan ug kasaring sa BNHS.

Continue reading Si Dodo ug ang talisawop nga adlaw