Ulan

Poetry by | August 23, 2009

Ang ulan samok panagsa
Basaon ka, padagan-daganon ka,
Patago-tagoon ka.
Kon magbaktas ka sa yuta
Mahugaw-hugawan pa ka.

Pero ang ulan diay panagsa maghatag
Og maayong resulta
Pag ikaw manguyab tabon-tabonan dayon
Ang ulo sa dalaga
Para makabalo siya
Nga ga-care ka sa iya.

Panagsa pod kon ikaw ra usa
Makahinumdom ka sa moment ninyong duha.
Gakson ka, pakiligon ka, palipayon ka
Tungod sa katugnaw nga anaa.
Abi nako sa una samok ang ulan
Pero dili diay.
Ang ulan nagahatag pod diay
Og kalipay sa mga naghinigugmaay.

Continue reading Ulan