May pugad ang dalag

Poetry by | March 28, 2022

Sa isang tumpok ng kangkungan
Lumulutang sa gitna ng lawa
Wari islang nakapatong
Sa nakahigang salamin.

Sa sulok ng kangkungan
May pabilog na pugad
Wari isang lumang balon
Na may nakalutang na maliliit na itlog na dilaw.

Sa ilalim ng kangkungan at mga alon
Paikot-ikot siyang lumalangoy
Minsan sa anino sumisilong
Nag-aabang ng maliliit na gurami
Na maaari niyang sakmain.


Norsalim S. Haron is from Pikit, Cotabato Province, and teaches at Rajah Muda National High School in the same town. He is a graduate of Bachelor in Secondary Education (major in Filipino) at the University of Southern Mindanao in Kabacan, Cotabato. His work has appeared in Ani Journal, Lagda Journal, Carayan Journal, Cotabato Literary Journal and Hentulon Nawa.