Pukyutan

Fiction by | August 23, 2009

“Dali! Dagan!” naghangos nga daw maputol na ang ginhawang singgit ni Greg. Ang pikas mata niini namurot ug ang iyang wait namudlot. Nagsunod kaniya si Lito nga daghan kaayog bukol sa ulo ug nawong. Pareho silang nagkabulingit sa lapok ang tibuok lawas.

“Naunsa mo, Bay? Asa mo gikan?” sunud- sunod nga pangutana ni Nestor nga nahingangha dihang miabot ang duha sa iyang gamayng tindahan.

“Gi-gi-gigukod mi, Bay!” tubag ni Greg nga nagsapid-sapid pa ang dila sa kakuyaw.

“Ha? Buanga! Kinsay migukod ninyo? Misunod ba?” pangutana ni Nestor nga nataranta.

Continue reading Pukyutan