Ulan / Rain

Poetry by | September 14, 2008

A poem in Magindanaw and English

Di ka dan muna saguna ulan, di dan muna saguna
Su mga ulyang nengka na pakasamok sa kabagigitung ko.
Katawang ko na mapasang su kabedtago sa mawag a kanggiginawa
Way na anun mambu su kabeb-pangagi ko?

Kapakay ka kemisek sa matanog way na sakali bu
Angu edtanggit ka sa kawagan sa mga mawag a taw a madsumbak nengka.
Way na bangenin ko bo sa reka, di ka dan muna saguna
Ka bagimasaden ko pen i galebek ko
Endo so maystra ko na di yakunin pasangan.

Continue reading Ulan / Rain