Ilad

Fiction by | September 25, 2011

Usa ka kusog nga singgit gikan sa kuwarto ang mibitad kang Marvin sa halawom niyang pamensar. Kalit nga gigakos siya sa kahingawa. Dali dayon siyang nakatindog sa gilingkoran ug mituhoy paingon sa didto. Sinati kaayo niya katong tingoga. Pag-abli sa niya pultahan, wa gyod siya masayop. Iyang nakit-an si Arlyn ang iyang uyab nga nagtuk-ong sa higdaanan daw may gikalisangan. Iyaha dayon ning giduol ug gihalog.

“Babe, unsa may nahitabo?”

Giumod sa dalaga iyang nawong sa dughan sa ulitawo ug kalit ning midangoyngoy.

“Babe, ngil-ad kaayo ang akong damgo. Gilugos kos yawa! Huhuhu! Way kokalooy nga gipanamastamasan niya ang akong pagkababaye!”

Continue reading Ilad