Bituon

Poetry by | September 15, 2013

Sa kasamtangang ako galantaw sa kalangitan,
Aduna ko’y nakita nga bituon nga nagdilaab
Ang siga niini nagahatag ug suga’g kahayag
Sa ngingit ug ngi-ob nga payag.
Ako nagalingkod sa ilalom sa kahoy sa mangga
Gibuswak ang akong gibati nga nag inusara
Naghinulsol, nangutana sa akong kaugalingon
makab’ot ko pa kaha ang mga nagsidlak-sidlak nga bituon?
Pila na kadekada ang nilabay
Apan ako nagpabilin nga usa ka alalay
Usa ka sulugoon diri sa bukid ni tatay
Ako nalang hikalimtan ang akong mga damgo nga gianay.
Kalisud mahimuyo kung ikaw wa’y alamag,
Sa kalibutan, wa ka’y mahatag
Unta usa nalang ko kalanggam arun ako makalupad
Makalugsong sa layong dapit, manimpad.
Bisan paman sa kalisud sa kinabuhi
Bisan paman ug akong dalan hiwi
Ako nagatuo, nga makab-ot ko ang bituon
Nga maghatag ug kahayag sa akong kaugma-on.


Jimmy G. Balane studies literature at the University of Southeastern Philippines.