Ang Adlaw nga Dili Nako Makalimtan

Nonfiction by | May 1, 2011

Ang adlaw nga dili nako makalimtan.mao ang unang adlaw sa pagbiya nako sa akong pamilya sa Cadalian, Baguio District, aron motungha sa kolehiyo sa sentro sa Syudad sa Dabaw. Sa tibuok nakong kinabuhi kanang higayona pa gyod ko mabulag gikan kanila. Sa akong pag-eskuyla sa elementarya, tua ra man ko sa among baryo sa Cadalian. Sa high school, dara ra man ko mag-eskuyla sa Baguio National School of Arts and Trade. Mag-uli uli ra man ko kada adlaw kay duol ra man kaayo. Singko pesos ra man ang plete sa motor o jeep padulong ug pauli sa balay. Usahay gani magbaktas ra man pod ko ug magshortcut aron dali ra moabot kauban sa akong mga amigo ug mga silingan.

Apan karon nga mosulod na ko sa kolehiho sa Davao, dili na kaya nga mag-uli-uli sa akong pamilya. Layo man ang syudad, kapin kwarenta ka kilometro. Magbalhin-balhin pa gyod og sakay. Busa kinahanglan gyod ko mopuyo sa siyudad ug mobulag sa akong pamilya. Nianang adlaw nga molakaw na ko, nagsagol ang akong gibati sulod sa akong dughan. Nalipay kaayo ko, apan gibati usab nako ang kasubo.

Continue reading Ang Adlaw nga Dili Nako Makalimtan