Bugiot san Parag-uma

Poetry by | September 4, 2011

Nagtig-a na akon liog
Paghinangad sa langit
Kun san-o mahuhulog an uran.

Ginhantik na an mga luho
Nga gintamnan mais
Paghaluna nga tumubo.

Lumukot na la an karabaw
Sa galot niya nga higdaan
Pagpapinit san nasusunog nga lawas.

San-o daw la maawas
Sa danaw an patubig nga
Ginsaad san mga gamhanan?


Phil Harold L. Mercurio is a faculty member at the Northwest Samar State University (NwSSU) in Calbayog City and an NCLA Coordinator for Eastern Visayas.