Sulod sa Bag

Poetry by | May 1, 2011

Gisulod ko sa bag
Ang tanan kong panibugho
Ug kasuko sa pakig-uban kanimo.
Gidam-ok kog taman sa sulod
Ang mga panyong gipahid sa mga luha
Ang mga bildo sa buak nga mga saad
Ang mga hikot sa mabudhiong pasalig
Ug ang baraw sa pagluib
Nga mitaop sa kasingkasing.
Nagtipun-og ang mga butang
Sulod sa bag sama sa akong
Nagsagol-sagol nga pag-antos,
Hangtod mibusikad ang zipper
Dungan sa pagbuhagay
Sa akong tiyabaw.
Nga nagpuot sa akong dughan
Ug kalag.


Si Hanna Lira Sanchez bag-ong gradweyt sa BSEd English sa Ateneo de Davao University.