Maayong Paglakaw, Gali

Poetry by | March 11, 2024

Miabot na gayod ang tukmang panahon,
Mikunsad na sa yuta ang imong bituon.
Giagak na sa balod, sa gabon, ug sa hangin,
Ang kaliwat ni Gaun nga nangita sa kabilin.

Magbakho ang yuta sa imong pagbiya,
Apan sa imong pag-abot, ang langit magsadya.
Ang imong mga Buuy, naghulat na sa pantaw,
Didto sa Talugan kung diin may kalinaw.

Kalinaw kanimo, Anijun (07.20.2020)

 

Si Gine Mae L. Lagnason ay isang full-time faculty member ng Central Mindanao University. Natamo ang digring masterado sa Philippine Studies-Language, Culture, and Media sa Pamantasang De La Salle-Maynila taong 2019. Aktibo siyang nakikilahok sa iba’t ibang gawain at kumperensiyang nagtataguyod sa pagpapalawig ng diskurso sa wika, kultura, panitikan, midya, at edukasyon.