Kugihang Mag-uuma

Poetry by | June 11, 2017

Kaming mga mag-uuma intawon
Ubos rami kong inyong tan-awon
Peru bisan ingon-ani ra mi sa inyong panan-aw
Kugihan mi sama sa kabaw.

Sa kainit dili mutalaw
Bisan ug hugaw dili maulaw
Sayo pa sa kabuntagon
Nagsugod na sa hagbasonon

Halos kami tanan walay binipisyo
Di parehas sa trabahanti sa gobyerno
Kami ang nagpakaon sa daghang tao
Apan ang ubang propesyonal wala mi gi-respito

Kanus-a pa kaha mi magka-binipisyo?
Kay kung matigulang unsaon pa pagtrabaho?
Wala tood mi nahuman
Apan unta suklian among kakugihan


Francis Lopez Cabigas is a second year student of the University of Southeastern Philippines taking up Bachelor of Science in Agricultural Engineering (BSAE). He currently resides in Maco, Compostela Valley Province where his father, his younger brother, and he are farming on their small parcel of land.