Big Sister

Nonfiction by | May 8, 2011

When Gertrude phoned me that I was to say something nice about my sister-her mother-I protested, not because I had nothing nice to say, but because I had too many.

“No, no, Gertrude, please. Huwag mo akong bigyan ng trabaho na nakakanerbiyos, please lang. Pwede ba magpaseksi na lang ako?

“Auntie,” Gertrude scolded. “Multi-award ka na sa kaseksihan. I want the guests to see your inner beauty.”

I insisted, “Ikaw na lang ang mag-display ng inner beauty na minana mo sa akin.”

Continue reading Big Sister