Bulingit

Poetry by | August 23, 2009

Batang bulingit, daw piso
Nagpaulan, nagpainit
Sip-on ug lapok nangumbabit
“Piso, Kol! Piso, Te!”
Sangpit sa batang bulingit
Aron tiyan masudlan og init
Balay ang karsada
Karton iyang kama
Tun-og gibukot niya
Mga ginikanan hain na
Ang inyong mga piso
Nanginahanglan og alima

Continue reading Bulingit