Barya

Poetry by | December 21, 2008

Sa bawat yapos
Ng lupa at yapak mo’y
Nais kong wasakin
Ang bintanang pinid sa
          aking dibdib,
Ang idolong lumiliyab sa
      busilak ng iyong tawa.
                        Handa akong malunod
Sa ningning at gulo ng
      peryang
                        Dulot ng iyong mga mata.
             
Continue reading Barya