Gugmang Dili Magsaba

Poetry by | January 8, 2024

Naminhod na ang akong kamot
sa sige’g hinuktok diri sa bentana,
nag-atang nga modayag ang panganod
ug makit-an na pod tika.
Gapaminaw sa lusok-uwan nga
nagdulot sa atop diri sa amo,
murag tambol nga dili muhunong
hantod sa mabungol ko.
naghuwat ko nga makalakaw
ug muadto sa lugar kon asa ka,
Unta dili ra ko nimo makit-an
kay magpuyo ra ko diri sa lingkoranan.

Paminawon ra tika mustorya,
motutok ra sa imo pirmi,
ubanan ka bisan pag sa banyo
kon mangihi ug magpagwapa
kay kana may hangyo nimo.
Ug kinsa man pud ko para mudili?
Kon muhinay ang dagan sa oras
memoryahon pud nako ang tanan
sa imo, murag exam nga lisod kaayo,
kay basig ugma wala na ka
ug mawala na pud kining gibati
para sa imoha.

Nag-awas na sa kadaghan ang libro
nga akong nabasahan ug basahunon
aron malumos ko ug dili makadungog
sa kabanha sa kalibutan
ug kining kalibutan dili maghuwat
sa ato; dili maminaw ug mahilom.
Apan kining imong suwat ra jud
ang pagdait sa tanang saba,
maong panggaon na lang nako
kining dughan nga dili mahimutang
para nimo
kay sa imo ra ko kasinati og kalinaw
ug kalipay.

Dili jod dapat ni nimo mabatian
kining akong gitaguan nga gugma
kay basin mohawa ka
mabilin ko dinhi nga nag-inusara.

Kay dili man tanang gugma angay ipagawas,
mosuwat na lang pud ko para kanimo
niining kun-ot nga papel nga gigisi
gikan sa notbok nga humot pa’g NBS.
Ako kining itago sa pinakasuok
sa akong pitaka ug isuksok sa bolsa
aron dili mawagtang, makuha sa uban
sama sa akong gugma nga para sa imoha
ug saimoha ra.


Allaiza Gerodiaz is from Davao City. She is a BA English (Creative Writing) student in University of the Philippines Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.