Pagtuo

Poetry by | October 16, 2023

Miyungyong
sa akong buhok
ang matag lusok
sa tubig,
midagayday

paingon sa panit:
matag kuskos og sabon,
mamugna sab
ang mga bula
nga unya matangtang

uban sa mga hugawng
namilit sa lawas.
Kaniadto, gitudlo-an
ko sa akong amahan
nga mag-ampo

una maligo
ug dihadiha,
ang katugnaw
miangkon kanako,
ako ug ang tubig,

nahimong usa.


Ivan Ridge Arbizo is pursuing an English Language Studies (ELS) degree at Holy Cross of Davao College.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.