Alegorya sa Panimalayng Naputlan og Kuryente

Poetry by | November 14, 2022

Milili ko sa bintana ug wala  nakigharong
ang mga suga sa dakbayan batok sa 

kabituonan. Hinay-hinay sa pagtikang,
nangapkap ko sa mga kandila ug posporo: 

nangita sa kahayag nga akong nawala.
Nangalisbo ang baho sa natunawng 

kandila: gibaid sa kalayo ang pabilo,
giinat ang mga aninong natanggong

sa bungbong ug gimapa ang mga tipak
sa nawong sa mga santo ibabaw sa 

aparador. Pipila na ka mga anino
ang naporma gikan sa akong mga

kamot: iro, alibangbang ug bitin,
namasin sa pagbalik sa mga suga.

Sa gawas, nagtapok akong mga
silingan, gabarog sama sa mga

palito: mihangad sila sa langit ug
nasaksihan sa ilang mga mata ang 

pagsaliyab sa kadulom daw mibanaw
nga krudo. Ug sa dihang mianam na

og siga ang mga suga sa tagsa-tagsang
kabalayan, nabuta ko sa ilang kasilaw. 


Ivan Ridge Arbizo writes from Davao City. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.