Ang Kataposang Tuyok sa Duha ka Kalibotan

Poetry by | December 27, 2021

Inday:

Daliti imong pinalangga og usa ka balak.
Ayaw ipahalok imong ngabil balik sa iyang
mga bakak. Ilubong ang nagbangotang hagaw-
haw sa inyong kagahapon dinhi ilalom

sa nangalarag nga dahon sa himatyong puno-an.
Ang mga tiil sa tayaong orasan, magtaki-ang
og tinuyok sa iyang kaugalingong dagan.

Sulayi og sukod ang gilapdon sa kagabhion.
Tugoti mahagbong ang mga bituon.
Kinsa’y nakahibalo kanus-a mapislok
ang inyong handomanan?

Dodong:

Kinsa’y nakahibalo kanus-a mapislok
ang inyong handomanan? Tugoti
mahagbong ang mga bituon. Sulayi
og sukod ang gilapdon sa kagabhion.

Ang mga tiil sa tayaong orasan, magtaki-ang
Og tinuyok sa iyang kaugalingong dagan. Dinhi
ilalom sa nangalarag nga dahon sa himatyong

puno-an, ilubong ang nagbangotang hagaw-
haw sa inyong kagahapon. Ayaw ipahalok
imong ngabil balik sa iyang mga bakak.
Daliti imong pinalangga og usa ka balak.


Ivan Ridge Arbizo lives in Davao City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.