Alang Kang Matet Nga Tagakaulo

Poetry by | June 14, 2021

(ang “kolu”mao ang “watershed” sa sinultian sa mga Tagakaulo)

ikaw Matet ang kolu.

ang imong panlantaw
sa inyong pagkatawo
sama sa katin-aw
ning tubig sa suba

labaw nga mulutaw
ang kaanyag
sa pinalanggang kultura
ug kaanindot
sa kaagi sa mga Tagakaulo

ang imong pagbarog
maoy punuan
dili daling matay-og;
mga ugat nga
hugot ang pangupot
sa yutang natawhan.

imong espiritu
daw ning huyuhuy
nanghapuhap

dala mo
ang gininhawa
sa mga katigulangan
duyog maoy kalinaw.

ikaw, Matet
ang kolu.

tinubdan
sa kinabuhi.


Krishna Mie is a social science teacher and a visual arts hobbyist. She also writes from time to time to find solace and solitude.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.