Miaging Gabii

Poetry by | June 7, 2021

Samtang matulog na ta
Gisaka nimo imong mga kamot ug nangutana ka nako
Kon itom na ba imong mga ilok
Sama sa lubot sa kaldero nga atong ginalung-agan
Nagpahiyom ra ko ug milingo

Kay wala man ka matagbaw sa akong balos
Gibira nimo imong biste paibabaw ug gipakita nako ang itom nga linya
Nga nagdagan sa imong tiyan ug gigiya akong mga tudlo taas niini
Nga daw nagsusi og mga detalye sa mapa
Nangutana ka kon butod na ba ka kaayo sama atong
Nakita nato nga kamprag sa kilid sa dalan katong takdol ang bulan

Unya giliso nimo imong ulo pakilid ug nangutana kon
Mobalik pa ba imong liog sa karaang pagkahamis ug pagkapution niini
Naningkamot ko og pugong sa akong panghuy-ab unya nakita nako nga
Mibaliskog imong mga kilay timailhan nga nairitar na ka
Pero kalit lang nawala imong kasapot ug miingon ka nako
Nga nakabati ka og gaan nga sikad


Paolo Andreo M. Sandalo is a big fan of music, cartoons, pop culture and his wife, Taps. He spends his weekends doing the laundry and looking up recipes online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.