Pagprotesta Panahon sa Pandemya

Poetry by | August 17, 2020

Luyo sa nakatabon nga mga nawong

ang mga baba nga andam mopadayag

og kaguol, kasuko, ug paglaom

nga ang moabotay nga ugma hayag na unta.

 

Sa pagpahid sa singot sa agtang

sa pila ka oras og siniyagit sa kalsada,

dili moundang ang pagtuo

nga ang kainit sa mga panawagan ug pangamuyo

mudalag alimuot nga moalisngaw

sa bugnawng kalag sa gaharing buraot.

 

Mutulo man ang luha o

mokurog man ang tingog sa kasuko,

maski pa og tutokan og pusil ang baba

arun muhilom,

walay makapatay sa tawong

kamatuoran ang anting-anting.

 

Murag aso nga bisag kapila pa taguon

gamit ang kinumo,

mangita gihapon ang kamatuoran og

kagawasan.

 


John Gilford Doquila is a graduate of the BA English (Creative Writing) program of UP Mindanao. Presently, he is taking his graduate studies in history at UP Diliman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.