Ang Sapatos Ni Inday

Poetry by | August 25, 2019

Samtang ako nagahulat
sama sa usa ka bato sa kilid
duol sa purtahan kauban
ang mga lapok nga pirteng kapyot
sa akong atubangan.
Ako naghinamhinam
sa kanindot sa ubang sapatos
nga nagtapok ug giampingan
sa sulod sa aparador.

Nipungko ko layo sa ila ug naminaw
sa kabanha sa mga butiki nga igat,
ug ang dagan sa mga ok-ok nga kiat,
sama sa makina ni Lola nga buntag-hapon
padayon gihapon sa pagtahi
sa mga klase-klaseng sanina nga gisi.

Ang kahilom sa abog nga madunggan
sa salog kauban ang hangin nga sigeg panitsit
sa puting kurtina ug mosabay ug sayaw
inig mosulod kini sa bintana.
Mga bangko nga murag guwardiya
sa yagpis nga lamesang nagtuwad.

Ang akong pagdahom nga makagawas
sa akong tigoman nga hantod lantaw na lang
sa punoan nga sigeg tutok
sa bintana kauban ang kahayag
nga nagatuyok.
Ug ako nga usa ka butang
mopadayon na unta og baktas
nga naay padulngan.


Shinnen Johann N. Cahandig is born in Bugabungan Upi, Maguindanao. She is a senior high school graduate of Davao City National High School and is currently studying AB Literature and Cultural Studies in the University of Southeastern Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.