Kon Dunay Pako ang Kamingaw

Poetry by | December 16, 2018

–Alang kang Harlene

Kon duna lang pako ang kamingaw
Paluparon ko kini nganha kanimo
Ipahunghong sa imung mga dunggan
Ang kamingaw nga gibati ning dughan ko

Kon duna lang pako ang kasakit
Hangyuon ko kini pagbiya sa akong kasingkasing
              bisan sa makadiyot
Tungod kay nasayod ko nga diri na kini mopuyo
Sa samad nga gibilin sa imung pagpanaw

Kon duna lang pako ang kalipay
Tultulan ko kini paingon sa imung kiliran
Tungod way sama kaanyag ang mga balud sa baybayon
Sa dihang anhi ka pa sa akong tuparan

Ug kon duna’y mga pako ang gugma
Suguon ko kini pagkab-ot sa mga bituon
Arun ipurong-purong sa maanyag
              mong pahiyom ug katawa
Akong balos sa pagtudlo mo kanako
              sa kahulugan sa tim-os nga pagpangga

Apan kining tanan walay mga pako
Busa luomon ko na lang kini sa akong dughan
Ug diha’y akong ukbon sa panahon nga kanimo mingawon

Apan ikaw, ikaw, duna ka na may mga pako
Palihug pagduaw kanako
bisan na lamang sa akong mga damgo
Arun masayran mo…
Ang kamingaw, kasakit, kalipay
ug gugmang gibati ning dughan ko


Kenneth John L. Flores is a senior high school teacher of Manuel S. Nasser Sr. NHS in San Isidro, Davao Oriental.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: