Usa Ka Gabiing Nakighilawas ang Manananggal

Poetry by | May 13, 2018

iyang gitusok
sa tunga
sa akong gabilangkad
ug mga
bus-ok nga hita
ang iyang talinis
nga bitin.

dayon,

giduso.

gibira.

giduso.

gibira.

Gidusogibiragidusogibira—

ang akong kalag
nga murag molupad.
samtang hapit na nako
makab-ot ang langit
kalit lang niya
gihulbot
sa iyang taas nga kamot
ang lagaraw sa daplin,
sa akong kalagot
sa kalami
sa kasakit
sa kakatol
sa kangilngig
nga akong nabati
ako miikyas
ug nisinggit,

“Piste! Nabilin akong hawak!”


Lyda May Sual-Lozaldo is a graduate of Creative Writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.