Balak Alang sa Balakiro

Poetry by | July 7, 2017

Nakita tika nga gahangad sa langit,
gitutokan ang mga gagmay nga suga
nga gakipat-kipat sa itom nga kisame,
samtang ako, naglingkod gawas sa among payag,
kamulo pod ug tan-aw sa akong nag-inusara’ng kahayag.

Mikusog ang hangin og mihalok sa atong mga panit
ug ang kumpas sa mga gangis
mialingawngaw gikan sa mga kahoy.
Susama sa siyaok sa akong dughan,
kusog apan ako ra ang nakasinati.

Imong nakaplagan akong duha ka mata
nga gisuroy ang imong matag kurbada.
Ug mipiyong ko sa makadyot,
Apan sa akong pagpuklat,
Nawala na ka. Hain ka na?

Mikusog ang hangin og mihalok sa akong panit
ug ang kumpas sa mga gangis
mialingawngaw gikan sa mga kahoy.
Susama sa siyaok sa akong dughan,
kusog apan ako ra ang nakasinati.


Christian G. Perez studies BSE English at Capitol University in Cagayan de Oro City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.