Lupad, Langgam sa Kalinaw

Poetry by | March 19, 2017

(2.24.2017. Poet-activist Don Pagusara  sang the lyrics of the poem Lupad Langgam sa Kalinaw during a unified call to resume peace negotiations. Photo by Jhoanna Lynn B. Cruz)

 

Lupad, langgam sa Kalinaw
Ipamukway ang mga pangindahay
Lupad, dumdoma ug subaya
Ang tanang dalandalan
Sa langit ug kahanginan.

Lupad, langgam sa Kalinaw
Tultola ang mga suok sa langit
Dugmoka ang tanang mga dag-om
Nga naghasi ug nagsalimbong
Sa dalisay nga kahayag.

Lupad, langgam sa Kalinaw
Sum-oka ang tanang mga panganod
Lupad, ipabuhagay ang damgo
Nga dugay nang gitan-ogan
sa kasingkasing sa katawhan.

Lupad, langgam sa Kalinaw
Ipamukway ang mga dalisayng mithi
Lupad, isabwag ug isangyaw
Ang mga hamiling binhi
Sa hardin sa kasaysayan.

Lupad, langgam sa Kalinaw
Ikapakapa ang putling pangandoy
Nga gihuni sa imong mga pako —
ang huni sa tiunayng Kalinaw.

Lupad, langgam sa Kalinaw Lupad! Lupaaaaad!

 


Don Pagusara is an award-winning poet and playwright. He has been an awardee of the Unyon sa mga Magsusulat sa Pilipinas and the Don Carlos Palanca Memorial for Literature.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: