Tungang Gabii sa Divisoria

Poetry by | September 11, 2016

(Alang kang Krishna Mamoko)

Nibiya na ang usa ka kamot sa orasan.
Lagmit nagduka kon kinsa ma’y naniid nato
samtang nagbarog ta sa eskina. Kandado na

ang mga tindahan sama sa atong kahilom.
Ang salin sa kainit sa imong kamot
akong gikuptan samtang gapaabot
sa imong tagad, apan sama sa mga lampara

sa Divisoria, kapundiron imong mga mata.
Unta, mahabwa na ang tanang buot ipadayag
nga nadan-ok pa sa tutonlan.

Ug sama sa kawatan, kalit lang moikyas
hangtod ulahi na ang kahiamgo dungan
sa pagkahanaw unya sa tanan natong
gibahandi. Wala gihapon ta’y imik.

Wala’y tingog gawas sa minghoy nga awit
sa radyo dihang gipasakay tika’g taxi hangtod
nahabilin ko ug ang akong anino nadum-ok

duol sa bata nga gahithit og rugby. Nagpadayon
ang kagabhion. Giwitik ko ang sigarilyo
ug gisakmit ang abo duyog sa panghupaw,
nisakdap sa dalan nga taas

ang kadulom. Bugtong saksi ang buwan
niining tanan sa wala pa hingpit
nga gitukob sa gabusdik nga dag-om.


Mark “Ton” Daposala was born and raised in Cagayan de Oro City. His works have been published in Bisaya Magasin and Kabisdak. Ton now works as a faculty at Humanities and English Department of Capitol University. He’s also a member of CDO writers bloc, Bathalad-Mindanao, and NAGMAC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: