No take off

Poetry by | October 4, 2015

Kung ang sadya ay matayog na paglipad
Kasingtaas na sana ng agilang malaya
lumalanghap sa halimuyak ng biyaya.
Ngunit pasanin lang talaga sa kanya’y nagdadala
Kaya ‘di maisulong kahit kaunting distansiya
Ang mga gulong na nasa putik ay nakabaon na ng dekada
Matagal na sana nalasap sarap ng himpapawid
Wala na sanang pawis ang tutuyuin ng hangin
Ngunit piloto’y lumalala ang pagsisinungaling
Na napili lang dahil sa tamis ng dila.
Damit ay kasing-kulay ng tanghaling ulap o kay pino
Tuloy bagsak parati ang lipad ng ating eroplano.
Kaya si Pepe tila’y hanggang pangarap na lang
ang pagsakay sa sasakyang patungong kaunlaran
Sapagkat walang makuhang matuwid magmaneho
Sa sakayang kay tagal ng dinasalang sana’y magbago.


Salle is a part-time college instructor and full time government employee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.