Maayong Pasko

Poetry by | September 6, 2015

Nahapinan sa kadulom sa kagabhion
ang hilom nga eskinita diri sa Krustaal
diin makita ang mga borikat
nga mokapyot sa mga posteng guba
nga mao untay modan-ag
sa maong agianan.
Apan imbis makasaksi ug panglibod
tali sa usa ka borikat ug parokyano,
wa may laing makit-an kundi
ang kadulom sa eskinita taliwala
sa gakipat-kipat nga siris
didto dapit sa Shanghai. Imbis mga bae nga
mabaw ug niluparan ang malantawan
nga gadukoduko atubangan
sa mga hubog didto dapita,
mga gagmayng bata nga gakanta
ug sonata bahin sa paghimugso
sa manluluwas ang makit-an.
Gitunolan ug singko sentabos
daw gipapahawa.
Pila kaha ang ihatag nila
kon bae nga gaawas-awas ang dughan ug
galakra sa nipis nga spaghetti ang mga atngal
ang mikanta atubangan nila?
Gidundon nako’g tanaw ang mga naglakat
nga bata, ‘aha kaha ni sila mamaingon?’
Hinaot unta nga dili guba
ang mga poste sa unahan,
aron naay modan-ag sa kadulom
sa ilang baktasan nga eskinita.


Sums, from Ateneo de Cagayan, is a normal student by day, and a majestic Unicorn by night.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.