Bukid ug dagat (oo, ako ug ikaw) 

Poetry by | January 25, 2015

Unsaon kaha pag-abot aning duha?
Sa pag hinuktok usahay maka hinuklog ka,
kinabuhi ko ug ang imo mag abot ba?
Ayaw ka balaka,
ug ayaw huna-hunaa nga ang dagat
magpanguhit lang sa tiilan sa buntod.
O ba kaha, ang bukid mudungaw lang
sa ka katahum sa lalum.
Dili.
Anaa pa’y lahing pamaagi,
sa pagtan-aw ug pagtuki
sa lain-laing matang sa butang.
Ug kay gani, sa mata sa langit,
ang bukid ug dagat nagtapad,
nagtinandayay.
Ug diha sa pag aninaw sa mga panganod,
ang atong kalipay makab-ot,
ug ang kining pag tandi ma hingpit.


Keith was born in Cebu City, was a psychology major at the University of the Philippines in Cebu and currently teaches the Social Sciences at USeP Obrero.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.