Kon Mamolak Pa

Poetry by | February 16, 2014

Kon mamolak ka’g usab
dili unta paliron sa kusog nga hangin,
dili unta mapopo sa uwan.
Tugoti sa maka-usa pa
nga alirongan kas mga higala
mong buyog ug alibangbang
nga maoy magdala’g kalipay sa oras
nga ikaw mobati’g kamingaw.
Tugoti pud ang adlaw
nga mobusikad, sa tinuod
dugay mo kining gihuwat.
Dili na unta ka motago.
Dili na unta ka mairog
sa pagsugat sa hayag.
Naibot man ko layo kanimo,
sa akong pagkahulog, huwata
ang panahon mamolak pa’g usab
ang imong kasing-kasing.


Si Reymond usa ka Social Media Specialist ug journalist, fellow sa Davao Writers Workshop niadtong 2010, og nahigugma sa literaturang Bisaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.