Ambot Lang

Poetry by | December 8, 2013

Dili ko kasabot,
Walay mahatag nga hinungdan.
Kung uban ko siya nga naa ka,
Kasingksing
hunahuna
di gyud magkasinabot.
Kung ang utok musulti.
Ang kinabuhi ko
Siya na.
Sulod
sa kasingkasing
ug ang kita…
rosas
wala namiyuos.
Apan misiyagit ang dughan,
Ikaw
Ikaw gihapon.
Laraw
Gitinguha
Pasalig
tumanon
bitoon
abuton…
Ngano man ko?
Dautan nga dughan!
Sauna siya,
gihigugma siya
Karon napul-an
Nawad-ag gana
Oh gihigugma ko ba siya?
o gipahimungtan lang?
Kay magpa-ambit kanimo
Sa gugma ngatim-us
Dili…
Dili mabuhat!
Nagdaot nga dughan.
Di kaila ug
gugma.
Unsay buhaton?
Di ko buot
Siya pasakitan
bisan kasingkasing ko
gikumot-kumot
Unsay buhaton?
gipangga niya
ako pag-ayo
labaw sa kinabuhi
Unsay buhaton?
Murag gihigugma taka…
Apan ikaw
Nahigugma ka ba?
Unsay buhaton?
Gihigugma ba gayud taka?
Nakita ba ko nimo?
Di ko naba siya mahal?
Wala nako kabalo.
Kasingkasing…
Hunahuna…
Buang…
Hangal…
Gago…
Ngano?
Ambot lang.
Kinsa?
Ambot lang.
Unsa?
Ambot lang…
Ambot lang…
Ambot lang!!!


Rodulfo is a student at Xavier University Ateneo de Cagayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.