Mga Bidlisiw Sa Awit

Poetry by | April 14, 2013

Kanunay, ang adlaw ug ang sayaw*
dungang motungha sa kabuntagon.
Dili nimo bation ang katugnaw.
Pananglit wa nimo namatikdi ang sayaw,
ang adlaw daw dakong langgam
sa pugaran nga mga bungtod,
gapamukaw pinaagi sa awit.
Pananglit wa nimo lingia ang adlaw,
ang sayaw daw gamayng adlaw
sa sangahong panganod, gapanaghoy
og gagmayng bidlisiw sa kainit.
Nakamatikod ko kay kaniadto,
sayo kong mobangon, magpaabot
sa imong mensahe nga maoy
motagbaw sa akong kamingaw.
Kagahapon, pagmata ko, mitungha
ang adlaw sa wa pa ang sayaw.
Ug karon, mitaghoy ang sayaw
bisag wa pa ang adlaw.

 

*Sayaw (o balinsasayaw) – usa ka gamayng langgam

__

Paul Randy P. Gumanao is a licensed chemist, political activist, journalist and literature enthusiast. He was fellow at the 2009 Davao Writers Workshop & 2010 Iyas National Creative Writing Workshop in Bacolod. He writes poetry & fiction.

2 thoughts on “Mga Bidlisiw Sa Awit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: