Estrella

Poetry by | April 7, 2013

(Alang kang Millefeuille Erin Casing)

Kining gihalad kanimo
labaw pa sa mga titik
nga mapatik sa panid.
Karon, igo ra nako
ang paglantaw diha
sa kalangitan. Asa
ang gilak nga angay
itandi kanimo? Wala
ikabutyag. Sa kahiladman
duna’y usa ka lawak.
Gakang-a ang pultahan.
Sa lamisa duol sa bintana,
imo unyang mapalgan
ang wanang sa papel,
gidan-agan sa kandila hangtod
masamin ang imong
kaugalingon sa bintana
taliwala sa kabituonan.


Mark Daposala was a fellow at the 1st Xavier University Writer’s Workshop, the 18th Iligan National Writers Workshop, and the 27th Faigao Writer’s Workshop. He’s currently working in Cebu and claims he’s a copy-editor by day, and Batman by night.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.