Sa Barya'y kumakapit

Poetry by | December 30, 2012

Sa bawat hakbang,
sikmuray kumakalam.
Sa bawat sayaw ng lata’y
minimithing barya ang inaasam.

Sa kalagitnaan ng daan,
silay nagmamanman.
Kung sinong may alam
na silay nangangailangan.

Sa sira-sira nilang damit.
ay nakasuot ang minimithi.
Na silay mapawi
sa kahirapang kay sakim

Hindi sila inutil,
kung sa barya’y sila nakatingin.
Sadya lang mapait
ang pagkakataong marikit
kaya sa barya sila’y nakadikit

Sa mga may barya,
na winawaldas ng pa sadya.
Ang walay gumiginhawa,
sa baryang itinapon sa kanila.

Kaya hanggang ngayo’y
latay inaaliw.
Nang mahulugan ng pasadya
ng barya’ng may kaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.