Kagabhion

Poetry by | September 9, 2012

Ang kagabhion
Morag kape nga gisabyag
Nganhi sa kalibotan.
Nangagda
Ang langit
Nga tan-awon
Ang nagdayan-dayang mga bituon
Sa iyang aping.
Hinay-hinay nga gisaliporan sa mga panganod
Ang maanyag na hulagway
Sa buwan
Ug ang gamayng gatas na gisabwag apil sa
Itom na kagabhion
Nahanaw
Ug gipulihan og kangitngit
Sabay sa bugnaw
Nga ginhawa sa hangin.
Taudtaod,
Gihilak sa langit ang mga bituon
Nga nangabuak paghapak sa yuta.
Apan walay nakasaksi niini
Kondili ako lang
Na naanod sa kangiob sa kagabhion
Naghilak pod og mga bituon
Samtang naghandom
Sa gugma mong
Gisabwag sa tanang dapit
Pwera lang sa akong kasingkasing.


Si Djamyla nakahuman sa kursong BSED-Englsih sa Ateneo de Davao University. Hilig niya ang pagtan-aw sa langit kada gabii.

4 thoughts on “Kagabhion”

  1. di ko mahitasabtan ang akong gibati sa pagbasa ko niining balak. kamingaw, kasubo, og uban pang mga emosyon ang nagdula sa akong panimuot. parehas gyod sa akong gianbati kada gabii samtang ako muhangad sa langit nga nag inusara.

    nindot kau ni nga balak. ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.