Makina

Poetry by | August 21, 2011

Namatay ang makina ining Bao
sa pagsaka sa puntod sa Taguanao.
Halos wala koy madunggang tingog,
puyra ang pangagho sa iyang kasubo.
 
Samtang nagtulo akong singot
sa pagtunob sa gasolinador,
nitutok lang siya sa ukbang hapon.
Ug nasaksi kong nahiusa siya sa kinaiyahan.
 
Niagos ang mga yamog sa walog sa iyang dughan
nga gadutdot sa akong hunahuna.
Gigitik akong buot sa iyang agulo
samtang nagdul-it ang init sa akong kahilom.
 
Nagduka nalang ang salumsom,
gapadayon lang gihapon kog kubi ug susi
taman sa nahawoy nakong paglimbasog
og buhi ining tayaong Bao.
 
Nagtan-aw nalang ko
sa suba nga naghaganas sa Taguanao.
Ug kalit nauyog ang palibot.
Niplastar iyang kumingking
 
sa akong paa. Kini nikamang,
nikamang ug nikamang. Nasindol
ang kambyada. Nabuhi ang makina.


Mark Daposala was a fellow in the 18th Iligan National Writers Workshop. He is taking up graduate studies in English at Xavier University.

2 thoughts on “Makina”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.