Hanuy nga Dalan (Padu’ng unta ngadto sa Gensan)

Poetry by | January 3, 2010

(usa sa mga daghang pagpahinumdum sa usa ka higayun kaniadtong Nobimbre dus mil nuybi)

Sementong dalan
Gikan cotabato kutob sa gensan
Hanuy ang padagan
May agian pang kapinyahan

Ug sa kalit
sa duha ka gamay’ng rotunda muhapit ug manamilit
Nga ‘daw sa mata, usa ka pagdalit
Kay diay misteryoso ang dalan sa sharif

Abe ko pa man gani
Dakung balay katu sa pari
Taliwala sa lapad nga yutang kasagbutan
Nga hawan ug pit-os ang mga katawhan

(Sa wa damha, petsa baynti tres sa Nobimbre,
kapinkulang saysenta nga gitusak-tusak ang natimbre)

Karun, duna nay mga kamut sa armado’ng sundawo
Nga muwara-wara sa mga byahero
Bawal na daw sa imperno

—-
Yev Honrade is based in Davao City and regularly travels to ARMM areas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.