Kot' ilē ' don (cotyledon)

Poetry by | June 14, 2009

gamayng kahayag sa samin,
ang dyutay kong namatikdan

kalkag nga buhok,
muta sa mata,
uga nga ngabil,

hinay hinay
kong gitulon
ang napan-os kong
laway.

naghubog ang duha ka
pulong

ikaw ug ako

madayganon ka
dinhi kanako

madayganon usab kong
midumili nimos

apan,
napugos gyud ko
nimo.

busa, ayaw pagdahom
og mga bulak sa kabuntagon,
kay mintras gihuraman pa
nimo akong lawas
ako ra ang makabuot
kung kanus-a taka
papahawaon

ug karong adlawa,

buot kong tunawon
ka sama sa pagkatunaw
sa yelo niadtong gabhiona

hulat lang,
ug kon mahilis na
kining gamayng tableta,
laomi, mahilis ug
mubulag ra gyud ka
kanako
sulod ning lawasa.


Several of Diana De Guzman’s works have already been published in Dagmay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.