Sa Likod

Poetry by | April 19, 2009

Dalawang panahon ang magkasabay na nagaganap:
ang panahon ngayon
at panahon sa likod nito.

May gabi
sa likod ng gabing ito,
may oras sa likod
ng oras ngayon,
may mga nagaganap
sa likod ng mga pangyayari ngayon.

Ang lupa
kasama ang mga lalim
na di nakikita.
Ang ulap
kasama ang mga tubig
na itinatago nito.
Ang hangin
kasama ang mga sikretong
binubulong nito.

Magkapatid ang mga nakikita
at di nakikita,
ang espasyo ng komportable
at di-komportable ay magkadugtong—

may mga paraiso
sa likod ng isipang magulo,
at may puso ang damdamin
sa damdamin ng puso.

—-
Yul AV. Olaya is from Midsayap, Cotabato.

2 thoughts on “Sa Likod”

  1. Yul forever be in my heart. Isa kang masayang alaala. You will forever be my crush ‘til i reach 90!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.